CONTRACTACIÓ

Management, contractació i distribució

Glòria Castellví

gloria@rgb.cat

649 42 49 19

Agnès Juez

agnes@rgb.cat

699 98 96 87